Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta

          Na pierwszej wizycie przeprowadzany jest dokładny wywiad medyczny. Od posiadanej wiedzy na temat zgłaszanych dolegliwości oraz przebytych wypadków, urazów, skręceń, złamań, blizn, operacji czy różnych współistniejących jednostek chorobowych i przyjmowanych leków możliwe będzie określenie przyczyny dolegliwości, a następnie dopasowanie odpowiedniej terapii. Problemy zdrowotne związane z innymi narządami ciała lub problemy natury emocjonalnej mogą mieć również wpływ na zgłaszane problemy, występujące dolegliwości bólowe.

          W czasie wywiadu badane i oceniane jest całe ciało ? ogólna postawa ciała, mięśnie, powięź, stawy, nerwy, ścięgna i więzadła poprzez różnego rodzaju testy manualne, neurologiczne i ortopedyczne. Pozwala to na odnalezienie zaburzonych struktur, ocenić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizm pojawienia się dolegliwości. W związku z tym prosimy o odpowiednie przygotowanie się do badania ? odpowiedni strój, taki który będzie dawał poczucie komfortu, nie będzie krępował i ograniczał ruchów (wygodna bielizna, strój sportowy).  

          Ponieważ terapia ustalana jest m. in. na podstawie historii choroby, uprzejmie prosimy o przyniesienie ze sobą dokumentacji medycznej ? badania obrazowe (RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG) z opisem, karty informacyjne ze szpitala itp. Przed wizytą warto odnotować na kartce papieru wszystkie przebyte urazy, przebyte zabiegi i operacje, dolegliwości występujące w przeszłości i obecnie oraz przyjmowane lekarstwa. Wpłynie to na skrócenie czasu przeprowadzanego wywiadu i wyeliminuje trudności z przypomnieniem niektórych informacji.

          W oparciu o przeprowadzony wywiad, wynik badania oraz cele zdrowotne pacjenta tworzony jest indywidualny plan terapii, który ma na celu usunięcie lub zminimalizowanie skutków problemu oraz o ile to możliwe realizację długofalowych celów pacjenta.

          Aby pierwsza wizyta odbyła się komfortowo zachęcamy do przybycia na miejsce nieco wcześniej, bez pośpiechu skorzystać z toalety oraz chwilkę odpocząć. Przed rozpoczęciem wizyty prosimy o wyciszenie telefonu, aby nie przeszkadzał on w trakcie odbywającej się wizyty.

          Zachęcamy do pełnego zaufania swojemu terapeucie, aby pozwolić mu na przeprowadzenie przez cały proces terapeutyczny krok po kroku. W przypadku posiadania pytań lub wątpliwości prosimy o ich zgłaszanie już w trakcie wizyty, aby na bieżąco były wyjaśniane.

 

Kolejne wizyty

          Dla każdego pacjenta zaplanowany jest indywidualnie dobrany program, który będzie realizowany na każdej z kolejnych wizyt. Terapeuta może na niech korzystać z: zabiegów fizykalnych (laser, różnego rodzaju prądy, pole magnetyczne i ultradźwięki), kinesiotapingu, masaży, drenażu limfatycznego, różnych technik terapeutycznych (terapia manualna, terapia wisceralna, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe i inne) oraz odpowiednich ćwiczeń  i treningów mięśniowych (metodą PNF, Kinetic Control, McConell, MSI i inne). Stosowane środki fizjoterapeutyczne nie zawsze muszą być inwazyjne oraz wykonywane w miejscu zgłaszanych dolegliwości, ponieważ źródło problemów może znajdować się w innym miejscu niż występują objawy.

          W zależności od potrzeb i oczekiwanych efektu będą one osiągane przy wykorzystaniu różnych zabiegów w odpowiedniej częstotliwości (od 5 wizyt tygodniowo do 1-2 miesięcznie). Realizowany program oprócz odbywających się w określonej częstotliwości wizyt bardzo często jest uzupełniany o proste zadania domowe oraz zalecenia do codziennego stosowania, które mają przyczynić się do osiągnięcia szybszych, lepszych i trwalszych efektów. Od systematyczności i zaangażowania pacjenta w proces powrotu do zdrowia zależy bardzo dużo. A jeżeli po zakończonej rehabilitacji nadal będzie stosował się do zaleceń ma szansę na trwałe utrzymanie się osiągniętych efektów.

          Postępy rehabilitacji będą systematycznie monitorowane. Jednak ze względu na indywidualne cechy i potrzeby każdego pacjenta, różnego rodzaju okoliczności zakładany plan może ulegać zmianie.  W niektórych przypadkach,  już po zakończonym leczeniu, zaleca się w późniejszym okresie wizyty kontrolne, w celu sprawdzenia utrzymywania się uzyskanych efektów lub podejmowanie działań profilaktycznych ( częstotliwości takich wizyt ustalane są indywidualnie).